Όλγα Μπελιμπασάκη

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος

Όλγα Μπελιμπασάκη

Όλγα Μπελιμπασάκη

Υπάλληλος Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

ΟΝΟΜΑ: ΟΛΓΑ ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ
ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 28/12/1966
ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΗ / 4 ΠΑΙΔΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΤΜ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΠΟΥΔΕΣ: ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤ.
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: ΑΓΓΛΙΚΑ (LOWER)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: ΜΕΛΟΣ Δ.Σ ΤΟΥ 2ου ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting