Παντελής Καραγεώργος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Παντελής Καραγεώργος

Παντελής Καραγεώργος

Συγκοινωνιολόγος

Ηρακλειώτης από γεννήσεως, 32 ετών και Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., με εξειδίκευση Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην εκπόνηση συγκοινωνιακών μελετών (κυκλοφοριακές, αστικής κινητικότητας, οδικής ασφάλειας, στάθμευσης, σηματοδότησης και κυκλοφοριακών επιπτώσεων) και είναι συνεργάτης των σημαντικότερων δημόσιων φορέων και ιδιωτικών εταιρειών συγκοινωνιολόγων στην Ελλάδα. Ανάμεσα στις σημαντικότερες μελέτες που έχει εκπονήσει, περιλαμβάνονται:

  • Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και κυκλοφοριακές μελέτες σε μια σειρά από Δήμους και πόλεις
  • Μελέτες σημειακών παρεμβάσεων (διαμόρφωση και σηματοδότηση κόμβων)
  • Εγχώριες μελέτες και ευρωπαϊκά προγράμματα αναβάθμισης της οδικής ασφάλειας σε σημαντικούς άξονες του Εθνικού και Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου Μεταφορών
  • Μελέτες κυκλοφοριακών επιπτώσεων από την λειτουργία σημαντικών δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων & εγκαταστάσεων.

Όραμα του είναι, μέσω της επαγγελματικής εμπειρίας και τεχνικής κατάρτισης που διαθέτει, να συμβάλλει ενεργά – κατά τα επόμενα έτη – στη διαμόρφωση μιας ανθρώπινης και βιώσιμης πόλης, προσβάσιμης σε όλους, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, στην οποία αξίζει να ζεις.

Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting